среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ogrodzenia Winylowe na plot i bramkę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu do urzędu prócz wyjątkowych przypadków.

Budowa ogrodzenia Winylowe na plot i furtę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu gminie oprócz kilku przypadków.

Balaski z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w pobliżu dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty PVC na plot i bramę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji i zaplanowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeśli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do budowy ploty PCV na plot i bramę sztachetowa wymagane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak projektowane ogrodzenia PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W sytuacji kiedy projektowane balaski z plastiku na plot i bramkę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий